Vorming Begroting

Begrotingsinstructies

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Het opmaken van de begrotingsinstructies vormt de aanvang van een begrotingsronde.

In deze begrotingsinstructies worden de uitgangspunten van de begrotingsronde vastgelegd:

 • voor welke specifieke elementen wordt bijkomende aandacht gevraagd;
 • welk begrotingsbeleid zal gehanteerd worden;
 • welke (technische) vernieuwingen zullen toegepast worden;
 • met welke technische parameters zal er gewerkt worden (vb. indexatie, evolutie loonkosten, brandstofprijzen,…).

Daarnaast worden in de begrotingsinstructies ook de te volgen procedures en de timing voor het opstellen van de begroting beschreven. Verder worden ook de nodige sjablonen opgenomen die gebruikt zullen worden bij het opstellen van de begroting.

Deze begrotingsinstructies worden vervolgens door de minister bevoegd voor Begroting, onder de vorm van een omzendbrief, aan de leden van de Vlaamse Regering meegedeeld en worden ten slotte gecommuniceerd naar alle bij het begrotingsproces betrokkenen actoren.

Het opmaken van de begrotingsinstructies vormt de aanvang van een begrotingsronde.

In deze begrotingsinstructies worden de uitgangspunten van de begrotingsronde vastgelegd:

 • voor welke specifieke elementen wordt bijkomende aandacht gevraagd;
 • welk begrotingsbeleid zal gehanteerd worden;
 • welke (technische) vernieuwingen zullen toegepast worden;
 • met welke technische parameters zal er gewerkt worden (vb. indexatie, evolutie loonkosten, brandstofprijzen,…).

Daarnaast worden in de begrotingsinstructies ook de te volgen procedures en de timing voor het opstellen van de begroting beschreven. Verder worden ook de nodige sjablonen opgenomen die gebruikt zullen worden bij het opstellen van de begroting.

Deze begrotingsinstructies worden vervolgens door de minister bevoegd voor Begroting, onder de vorm van een omzendbrief, aan de leden van de Vlaamse Regering meegedeeld en worden ten slotte gecommuniceerd naar alle bij het begrotingsproces betrokkenen actoren.

Het opmaken van de begrotingsinstructies vormt de aanvang van een begrotingsronde.

In deze begrotingsinstructies worden de uitgangspunten van de begrotingsronde vastgelegd:

 • voor welke specifieke elementen wordt bijkomende aandacht gevraagd;
 • welk begrotingsbeleid zal gehanteerd worden;
 • welke (technische) vernieuwingen zullen toegepast worden;
 • met welke technische parameters zal er gewerkt worden (vb. indexatie, evolutie loonkosten, brandstofprijzen,…).

Daarnaast worden in de begrotingsinstructies ook de te volgen procedures en de timing voor het opstellen van de begroting beschreven. Verder worden ook de nodige sjablonen opgenomen die gebruikt zullen worden bij het opstellen van de begroting.

Deze begrotingsinstructies worden vervolgens door de minister bevoegd voor Begroting, onder de vorm van een omzendbrief, aan de leden van de Vlaamse Regering meegedeeld en worden ten slotte gecommuniceerd naar alle bij het begrotingsproces betrokkenen actoren.