Begrotingsartikelen

Vlaamse Begroting

De begrotingsartikelen vormen het laagste niveau binnen de begrotingstabel en uit hun structuur kan dan ook afgeleid worden waar ze zich situeren binnen de begrotingstabel. De begrotingsartikelen vormen de basis bij het opstellen, aanpassen en uitvoeren van de begroting.

Aan de hand van twee voorbeelden (één uit het algemene middelendecreet en één uit het algemene uitgavendecreet) uit de begrotingsopmaak 2013 wordt getracht de structuur van de begrotingsartikelen te verduidelijken. Bij de begrotingstabel, opgenomen in het algemene middelen- of  algemene uitgavendecreet, kan u tevens een legende terugvinden met de verklaring van de codes die gehanteerd worden in de begrotingstabel.