Begrotingen Diensten met Afzonderlijk Beheer

Diensten Afz. Beheer

De begrotingen van alle Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB) worden onder een apart hoofdstuk van het uitgavendecreet opgenomen.

Voor de goedkeuring van deze begrotingen door het Vlaams Parlement wordt er per DAB een decreetsbepaling in de mantel van het uitgavendecreet opgenomen.

 

Voorbeeld begroting DAB uit de begrotingsopmaak 2014 (in duizend euro):

LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
ONTVANGSTEN
BEGROTINGS-ARTIKEL OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 Uitvoering 2012 BA 2013 BO 2014
HDE/2HE-H-A-Z/OG OVERGEDRAGEN SALDO 204 228 234 234
HDE/2HE-H-A-C/OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED 1.001 834 1.090 1.090
HDE/2HE-H-A-Z/OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN 338 338 211 213
TOTAAL ONTVANGSTEN 1.543 1.400 1.535 1.537
UITGAVEN
BEGROT. ARTIKEL OMSCHRIJVING BUDGET 2012 UITVOERING 2012 BA2013 BO2014
VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK
HDE/3HE-H-2-Z/RE RESERVES
HDE/3HE-H-2-Z/OV OVER TE DRAGEN   SALDO 204 234 234 234
HDE/3HE-H-2-C/LO LONEN – STRUCT. WERKING VAN ERFGOEDORG., GEMEENTEN                  EN PROVINCIES   MET HET OOG        OP EEN     KWALITEITS- VOLLE EN DUURZAME          ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN  HET CULTUREEL ERFGOED 169 169 161 161 175 175 180 180
HDE/3HE-H-2-C/WT WERKING EN    TOELAGEN – STRUCTURELE   WERKING VAN ERFGOEDORG., GEMEENTEN EN PROVINCIES           MET HET OOG           OP EEN     KWALITEITS-VOLLE EN DUURZAME          ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED 1170 1170 1008 1005 1126 1126 1123 1123
TOTAAL UITGAVEN 1339 1543 1169 1400 1301 1535 1303 1537
RESERVEFONDS
ONTVANGSTEN
OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 Uitvoering 2012 BA 2013 BO 2014
OVERGEDRAGEN SALDO 59 59 59 59
TOEWIJZING
TOTAAL ONTVANGSTEN 59 59 59 59
UITGAVEN
OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 Uitvoering 2012 BA 2013 BO 2014
VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK
AANWENDING
TOTAAL UITGAVEN 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 59 59 59 59 59 59 59 59