Algemene toelichting

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse rechtspersonen

De Algemene Toelichting, ook wel algemeen luik van de Memorie van Toelichting genoemd, is een toelichtend document bij het middelen- en uitgavendecreet.

De Algemene Toelichting bevat een verantwoording van de ontvangsten en uitgaven aan de hand van financiële en niet-financiële informatie voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid.  Verder bevat de Algemene Toelichting een analyse van de economisch-financiële omgeving waarbinnen de begroting werd opgesteld of aangepast, het overzicht van de schuldevolutie en de berekening en bespreking van het vorderingensaldo.

De Algemene Toelichting wordt door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 21 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.

De Algemene Toelichting, ook wel algemeen luik van de Memorie van Toelichting genoemd, is een toelichtend document bij het middelen- en uitgavendecreet.

De Algemene Toelichting bevat een verantwoording van de ontvangsten en uitgaven aan de hand van financiële en niet-financiële informatie voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid.  Verder bevat de Algemene Toelichting een analyse van de economisch-financiële omgeving waarbinnen de begroting werd opgesteld of aangepast, het overzicht van de schuldevolutie en de berekening en bespreking van het vorderingensaldo.

De Algemene Toelichting wordt door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 21 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.

De Algemene Toelichting, ook wel algemeen luik van de Memorie van Toelichting genoemd, is een toelichtend document bij het middelen- en uitgavendecreet.

De Algemene Toelichting bevat een verantwoording van de ontvangsten en uitgaven aan de hand van financiële en niet-financiële informatie voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid.  Verder bevat de Algemene Toelichting een analyse van de economisch-financiële omgeving waarbinnen de begroting werd opgesteld of aangepast, het overzicht van de schuldevolutie en de berekening en bespreking van het vorderingensaldo.

De Algemene Toelichting wordt door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 21 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.