Algemene ontvangsten

Vlaamse Begroting

De algemene ontvangsten (AO) volgen het principe van de niet-affectatie van de middelen, dit wil zeggen dat het geheel van de ontvangsten ten goede komt aan het geheel van de uitgaven.

Deze algemene ontvangsten vormen de standaardkredietsoort bij de ontvangsten.