Algemeenheid

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Het Algemeenheidsbeginsel of Universaliteitsbeginsel houdt in dat de begroting alle ontvangsten en alle uitgaven omvat zonder onderlinge compensatie.  De begroting omvat dus met andere woorden brutogegevens. Zo dienen inzake ontvangsten, de bruto-ontvangsten vermeld te worden zonder aftrek van de inningskosten die ze bezwaren, die op hun beurt als uitgaven moeten worden opgenomen.

Ook in artikel 10 §3 van het Rekendecreet wordt verwezen naar de algemeenheid van de begroting, nl: “§ 3. De gezamenlijke ontvangsten zijn bestemd voor de gezamenlijke uitgaven.”

De algemeenheid van de begroting heeft als logisch gevolg het principe van de niet-affectatie of niet-bestemming van bepaalde ontvangsten aan bepaalde uitgaven.  De algemeenheid van de ontvangsten vereist immers dat het geheel van de ontvangsten van de overheid één massa vormt die, ongeacht oorsprong of aard ervan, moet dienen tot dekking van het totaal van de uitgaven.

Op het principe van de niet-affectatie van de ontvangsten wordt een uitzondering voorzien onder de vorm van begrotingsfondsen die bij decreet kunnen worden opgericht. In het geval van een begrotingsfonds worden immers bepaalde ontvangsten (toegewezen ontvangsten genaamd) speciaal bestemd voor bepaalde uitgaven (variabele kredieten genaamd).  Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming is er bijvoorbeeld een begrotingsfonds opgericht waarbij de ontvangsten uit de verkoop van advertentieruimte in het onderwijstijdschrift Klasse toegewezen worden aan uitgaven die specifiek bestemd zijn voor de opmaak en verzending van dit tijdschrift.

Daarnaast werd het Algemeenheidsbeginsel in de loop der jaren ook afgezwakt door de oprichting van talrijke openbare instellingen met eigen rechtspersoonlijkheid die er een eigen begroting op nahouden.

Het Algemeenheidsbeginsel of Universaliteitsbeginsel houdt in dat de begroting alle ontvangsten en alle uitgaven omvat zonder onderlinge compensatie.  De begroting omvat dus met andere woorden brutogegevens. Zo dienen inzake ontvangsten, de bruto-ontvangsten vermeld te worden zonder aftrek van de inningskosten die ze bezwaren, die op hun beurt als uitgaven moeten worden opgenomen.

Ook in artikel 10 §3 van het Rekendecreet wordt verwezen naar de algemeenheid van de begroting, nl: “§ 3. De gezamenlijke ontvangsten zijn bestemd voor de gezamenlijke uitgaven.”

De algemeenheid van de begroting heeft als logisch gevolg het principe van de niet-affectatie of niet-bestemming van bepaalde ontvangsten aan bepaalde uitgaven.  De algemeenheid van de ontvangsten vereist immers dat het geheel van de ontvangsten van de overheid één massa vormt die, ongeacht oorsprong of aard ervan, moet dienen tot dekking van het totaal van de uitgaven.

Op het principe van de niet-affectatie van de ontvangsten wordt een uitzondering voorzien onder de vorm van begrotingsfondsen die bij decreet kunnen worden opgericht. In het geval van een begrotingsfonds worden immers bepaalde ontvangsten (toegewezen ontvangsten genaamd) speciaal bestemd voor bepaalde uitgaven (variabele kredieten genaamd).  Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming is er bijvoorbeeld een begrotingsfonds opgericht waarbij de ontvangsten uit de verkoop van advertentieruimte in het onderwijstijdschrift Klasse toegewezen worden aan uitgaven die specifiek bestemd zijn voor de opmaak en verzending van dit tijdschrift.

Daarnaast werd het Algemeenheidsbeginsel in de loop der jaren ook afgezwakt door de oprichting van talrijke openbare instellingen met eigen rechtspersoonlijkheid die er een eigen begroting op nahouden.

Het Algemeenheidsbeginsel of Universaliteitsbeginsel houdt in dat de begroting alle ontvangsten en alle uitgaven omvat zonder onderlinge compensatie.  De begroting omvat dus met andere woorden brutogegevens. Zo dienen inzake ontvangsten, de bruto-ontvangsten vermeld te worden zonder aftrek van de inningskosten die ze bezwaren, die op hun beurt als uitgaven moeten worden opgenomen.

Ook in artikel 10 §3 van het Rekendecreet wordt verwezen naar de algemeenheid van de begroting, nl: “§ 3. De gezamenlijke ontvangsten zijn bestemd voor de gezamenlijke uitgaven.”

De algemeenheid van de begroting heeft als logisch gevolg het principe van de niet-affectatie of niet-bestemming van bepaalde ontvangsten aan bepaalde uitgaven.  De algemeenheid van de ontvangsten vereist immers dat het geheel van de ontvangsten van de overheid één massa vormt die, ongeacht oorsprong of aard ervan, moet dienen tot dekking van het totaal van de uitgaven.

Op het principe van de niet-affectatie van de ontvangsten wordt een uitzondering voorzien onder de vorm van begrotingsfondsen die bij decreet kunnen worden opgericht. In het geval van een begrotingsfonds worden immers bepaalde ontvangsten (toegewezen ontvangsten genaamd) speciaal bestemd voor bepaalde uitgaven (variabele kredieten genaamd).  Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming is er bijvoorbeeld een begrotingsfonds opgericht waarbij de ontvangsten uit de verkoop van advertentieruimte in het onderwijstijdschrift Klasse toegewezen worden aan uitgaven die specifiek bestemd zijn voor de opmaak en verzending van dit tijdschrift.

Daarnaast werd het Algemeenheidsbeginsel in de loop der jaren ook afgezwakt door de oprichting van talrijke openbare instellingen met eigen rechtspersoonlijkheid die er een eigen begroting op nahouden.