Regelgeving

Ministerieel besluit van 9 september 2011 tot opsomming van de aangelegenheden waarvoor na het gunstige advies van de Inspectie van Financiën geen begrotingsakkoord meer vereist is

Gepubliceerd: 
29 mrt 2013

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Gepubliceerd: 
29 mrt 2013

Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak

Gepubliceerd: 
16 sep 2014