Regelgeving

Ministerieel besluit van 9 september 2011 tot opsomming van de aangelegenheden waarvoor na het gunstige advies van de Inspectie van Financiën geen begrotingsakkoord meer vereist is

Gepubliceerd: 
29 mrt 2013

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Gepubliceerd: 
29 mrt 2013

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten

Gepubliceerd: 
29 mrt 2013

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen

Gepubliceerd: 
29 mrt 2013

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende controle en single audit

Gepubliceerd: 
29 mrt 2013

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Gepubliceerd: 
30 mei 2013

Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (versie 5 juli 2013)

Gepubliceerd: 
14 jan 2014

Omzendbrief FB/2014/1 functie-invulling afgevaardigden minister Financiën en Begroting

Gepubliceerd: 
06 mei 2014

Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak

Gepubliceerd: 
16 sep 2014