Vorderingensaldo

Ingevolge de te behalen begrotingsdoelstellingen wordt een permanente opvolging van het ESR-vorderingensaldo opgezet.

Volgens het Verdrag van Maastricht mag het vorderingentekort van een land niet hoger zijn dan 3% van het BBP. Om vergelijkingen tussen de verschillende eurolanden mogelijk te maken, werd het Europees Stelsel van Nationale en Regionale Rekeningen (ESR) ingevoerd door Europa op basis waarvan het  ‘vorderingensaldo’ wordt berekend. 

Nadat de Vlaamse regering in kennis werd gesteld van de resultaten van de technische bilaterales kan er overgegaan worden naar de politieke bilaterales.

Deze politieke bilaterales worden gevoerd tussen de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting en de verschillende vakministers (beiden eventueel bijgestaan door hun respectievelijke kabinetsadviseurs).  

Tijdens deze politieke bilaterales wordt er veel aandacht geschonken aan de stand van het vorderingensaldo van de Vlaamse overheid ten opzichte van de door de Vlaamse regering vooropgestelde norm.

Abonneren op RSS - Vorderingensaldo