Vastleggingsmachtiging

In de mantel van het uitgavendecreet worden er vastleggingsmachtingen toegekend aan Vlaamse rechtspersonen. Een overeenstemmend krediet wordt opgenomen bij het relevante begrotingsartikel in de begrotingstabel.

Aan de hand van een voorbeeld vanuit de begrotingsopmaak 2013 wordt getracht de structuur van de begrotingsartikelen, opgenomen in de begrotingstabel van het algemene uitgavendecreet, te verduidelijken.

Voorbeeld: HB0/1HF-G-2-E/WT

1) HB0/1HF-G-2-E/WT

De H verwijst naar het beleidsdomein waarbinnen dit begrotingsartikel zich situeert. In dit voorbeeld gaat het over het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

2) HB0/1HF-G-2-E/WT

De vastleggingsmachtigingen die toegekend worden, zijn verzameld onder deze subtitel van het uitgavendecreet met uitzondering van deze die aan de intern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut  en Diensten met Afzonderlijk Beheer  toegekend worden. Deze worden in het uitgavendecreet aan de diverse bepalingen betreffende elk van deze instellingen toegevoegd.  Zie hiervoor Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen.

Abonneren op RSS - Vastleggingsmachtiging