Uitgaven vorige jaren

Het systeem van de niet-gesplitste kredieten, waarbij vastleggingen genomen in jaar X nog konden worden geordonnanceerd uiterlijk in jaar X+1, zorgde in gevallen waarbij facturen zeer laattijdig werden ingediend voor problemen om nog tot betaling ervan te kunnen overgaan na het verstrijken van jaar X+1. Een van de mogelijkheden om aan deze problematiek te remediëren, was de opname van een decreetsbepaling in het uitgavendecreet die toeliet om voor de opgenomen basisallocaties toch betalingen te verrichten later dan in jaar X+1. Deze uitgaven werden uitgaven vorige jaren genoemd.

Abonneren op RSS - Uitgaven vorige jaren