Toegewezen ontvangsten

De toegewezen ontvangsten (TO) laten toe, conform artikel 12 van het Rekendecreet, dat bepaalde ontvangsten vooraf genomen worden met het oog op de realisatie van bepaalde uitgaven, variabele kredieten (VRK) genaamd.

Deze toegewezen ontvangsten vormen samen met de overeenkomstige variabele kredieten een begrotingsfonds.

Aan de hand van een voorbeeld vanuit de begrotingsopmaak 2013 wordt getracht de structuur van de begrotingsartikelen, opgenomen in de begrotingstabel van het algemene middelendecreet, te verduidelijken.

Voorbeeld: DB0/9DG-C-T-G/OW

1) DB0/9DG-C-T-G/OW

De D verwijst naar het beleidsdomein waarbinnen dit begrotingsartikel zich situeert. In dit voorbeeld gaat het over het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen.

2) DB0/9DG-C-T-G/OW

Het Algemeenheidsbeginsel of Universaliteitsbeginsel houdt in dat de begroting alle ontvangsten en alle uitgaven omvat zonder onderlinge compensatie.  De begroting omvat dus met andere woorden brutogegevens. Zo dienen inzake ontvangsten, de bruto-ontvangsten vermeld te worden zonder aftrek van de inningskosten die ze bezwaren, die op hun beurt als uitgaven moeten worden opgenomen. 

Ook in artikel 10 §3 van het Rekendecreet wordt verwezen naar de algemeenheid van de begroting, nl: “§ 3. De gezamenlijke ontvangsten zijn bestemd voor de gezamenlijke uitgaven.”

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

- de eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten:

Abonneren op RSS - Toegewezen ontvangsten