Technische bilaterales

De begrotingsvoorstellen worden besproken op een overleg tussen het kabinet van de minister van Begroting, de Inspectie van Financiën en de afdeling beleidsondersteuning en begroting van het departement Financiën en Begroting enerzijds en de vertegenwoordigers van de onderscheiden vakministers, ondersteund door hun administraties, anderzijds. 

De term 'bilaterales' slaat hierbij op het feit dat de voorstellen van de vakministers tijdens dit overleg geconfronteerd worden met het standpunt van de bevoegde begrotingsdiensten.

Abonneren op RSS - Technische bilaterales