Subsidies

Om subsidies te kunnen verlenen, is een decretale basis vereist. Indien deze decretale basis niet voorzien is in een inhoudelijk decreet, dan is er nog de mogelijkheid om deze decretale grondslag te creëren via een decreetsbepaling in het uitgavendecreet. In deze decreetsbepaling wordt zowel het begrotingsartikel waarop de subsidie wordt aangerekend, als een omschrijving van de subsidie opgenomen.

Extract uit de begrotingsopmaak 2013:

Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies worden toegekend:

Abonneren op RSS - Subsidies