Spilindex

Binnen de Vlaamse begroting worden er twee standaardindexatiemechanismen toegepast die beiden gebaseerd zijn op de gezondheidsindex:

1) Indexparameter per begrotingsjaar;

2) Spilindex (indexprovisie).

Welk(e) indexatiemechanisme(n) een bepaalde uitgave volgt hangt af van de aan de uitgave toegekende indexcode en het loonpercentage van de uitgave.

Indexparameter per begrotingsjaar:

Abonneren op RSS - Spilindex