Regelgeving

De officiële benaming van het Rekendecreet is het 'Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof'.  Het is hét basisdocument voor wie de Vlaamse begroting wil bestuderen en hanteren.  Naast het streven naar een begroting gericht op prestaties en effecten, zijn een dubbele boekhouding met kostenanalytische component, het stroomlijnen van audit en controleprocedures en een efficiënte en effectieve aanpak van subsidieregelingen belangrijke pijlers binnen het Rekende

Abonneren op RSS - Regelgeving