Provisioneel krediet

Het Specialiteitsbeginsel houdt in dat het Vlaams Parlement bij de goedkeuring van een begroting de kredieten heeft goedgekeurd op het niveau van de begrotingsprogramma's en dat de Vlaamse overheid bij de uitvoering van deze goedgekeurde begroting hiervan niet kan afwijken.   

Iedere uitgave van de Vlaamse overheid dient dan ook beperkt te blijven tot het bedrag van het overeenstemmende krediet (verbod van kredietoverschrijding) en het doel van het overeenstemmende krediet. 

Provisionele kredieten zijn kredieten die op het ogenblik van een begrotingsopmaak of –aanpassing voorlopig in de begroting worden ingeschreven zonder concrete toewijzing aan de specifieke begrotingsartikelen waarop de aanrekening finaal zal moeten gebeuren. 

Abonneren op RSS - Provisioneel krediet