Programmadecreet

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

- de eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten:

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de (aanpassing van de) begroting van het jaar X, beter bekend als het “programmadecreet”, is een normatief decreet dat de begroting kan begeleiden om de bepalingen van de begrotingsdecreten uitvoerbaar te maken.

Na afloop van de politieke bilaterales worden de verschillende ontwerpen van decreten opgesteld door de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting (BOB) van het departement Financiën en Begroting.  Het betreft het ontwerp van middelendecreet, het ontwerp van uitgavendecreet en het ontwerp van programmadecreet.

De begroting is een verzameling van decreten en van afzonderlijke documenten die als één geheel moeten worden beschouwd.  We onderscheiden:

Abonneren op RSS - Programmadecreet