Prestatiebegroting

In tegenstelling tot een inputbegroting, waarbij de kosten van de productiefactoren (o.a. personeel, werkingsmiddelen,…) worden geraamd en vergoed, worden bij een output- of prestatiebegroting de middelen die in de begroting ingeschreven worden, bepaald in functie van de prestaties of de output  die moeten geleverd worden.  Een prestatiebegroting is met andere woorden een raming van de prestaties die een organisatie moet leveren voor het behalen van de geformuleerde strategische en operationele doelstellingen, en van de middelen die daarvoor moeten worden ingezet.      

Abonneren op RSS - Prestatiebegroting