overschrijvingen

Het Specialiteitsbeginsel houdt in dat het Vlaams Parlement bij de goedkeuring van een begroting de kredieten heeft goedgekeurd op het niveau van de begrotingsprogramma's en dat de Vlaamse overheid bij de uitvoering van deze goedgekeurde begroting hiervan niet kan afwijken.   

Iedere uitgave van de Vlaamse overheid dient dan ook beperkt te blijven tot het bedrag van het overeenstemmende krediet (verbod van kredietoverschrijding) en het doel van het overeenstemmende krediet. 

Via het Rekendecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten werden reeds verschillende mogelijkheden voorzien om op een soepele manier in de loop van het begrotingsjaar kredieten binnen de begroting te herverdelen.   Gewenste herschikkingen die niet binnen voorgenoemd regelgevend kader kunnen ingepast worden (bijvoorbeeld herschikkingen over beleidsdomeinen heen), kunnen enkel gebeuren op het moment van een begrotingsaanpassing.  Daar een begrotingsaanpassing, doordat ze maar een beperkt aantal keren in het begrotingsjaar georganiseerd wordt, m

Abonneren op RSS - overschrijvingen