Opcentiemen

Een opcentiem is een bijkomende belasting van één percent op het verschuldigde bedrag van een belasting van een andere overheid. Zo kunnen de gewesten opcentiemen heffen op de personenbelasting.

Abonneren op RSS - Opcentiemen