Minister van Begroting

 

Een begrotingsakkoord is vereist voor dossiers die ter beslissing aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd en waarbij de ontvangsten of uitgaven kunnen worden beïnvloed. Om te bepalen of in een dossier een begrotingsakkoord moet bekomen worden is men dus aangewezen op de geldende delegatieregeling en op het besluit begrotingscontrole.

De bevoegdheid tot het uitgeven van de kredieten wordt geregeld door de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse regering, en door de delegatiebesluiten naar de leidend ambtenaren van de departementen  van de Vlaamse ministeries en van de intern verzelfstandigde agentschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse overheid.

Abonneren op RSS - Minister van Begroting