Correlatieve kredieten

In de mantel van het uitgavendecreet worden er vastleggingsmachtingen toegekend aan Vlaamse rechtspersonen. Een overeenstemmend krediet wordt opgenomen bij het relevante begrotingsartikel in de begrotingstabel.

Aan de hand van een voorbeeld vanuit de begrotingsopmaak 2013 wordt getracht de structuur van de begrotingsartikelen, opgenomen in de begrotingstabel van het algemene uitgavendecreet, te verduidelijken.

Voorbeeld: HB0/1HF-G-2-E/WT

1) HB0/1HF-G-2-E/WT

De H verwijst naar het beleidsdomein waarbinnen dit begrotingsartikel zich situeert. In dit voorbeeld gaat het over het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

2) HB0/1HF-G-2-E/WT

Abonneren op RSS - Correlatieve kredieten