Consolidatie

Volgens het Verdrag van Maastricht mag het vorderingentekort van een land niet hoger zijn dan 3% van het BBP. Om vergelijkingen tussen de verschillende eurolanden mogelijk te maken, werd het Europees Stelsel van Nationale en Regionale Rekeningen (ESR) ingevoerd door Europa op basis waarvan het  ‘vorderingensaldo’ wordt berekend. 

Abonneren op RSS - Consolidatie