Beraadslaging

Op het ogenblik van de opmaak van de begroting is er nog een grote mate van onzekerheid omtrent de raming van de ontvangsten en de uitgaven. Gelet hierop - en aangezien er zich in de loop van het begrotingsjaar nog onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen - is er de mogelijkheid om in de loop van het begrotingsjaar een aanpassing van de begroting door te voeren.

Abonneren op RSS - Beraadslaging