Algemene toelichting

De Algemene Toelichting, ook wel algemeen luik van de Memorie van Toelichting genoemd, is een toelichtend document bij het middelen- en uitgavendecreet.

Na afloop van de politieke bilaterales worden de verschillende ontwerpen van decreten opgesteld door de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting (BOB) van het departement Financiën en Begroting.  Het betreft het ontwerp van middelendecreet, het ontwerp van uitgavendecreet en het ontwerp van programmadecreet.

De begroting is een verzameling van decreten en van afzonderlijke documenten die als één geheel moeten worden beschouwd.  We onderscheiden:

Abonneren op RSS - Algemene toelichting