Algemene ontvangsten

De algemene ontvangsten (AO) volgen het principe van de niet-affectatie van de middelen, dit wil zeggen dat het geheel van de ontvangsten ten goede komt aan het geheel van de uitgaven.

Deze algemene ontvangsten vormen de standaardkredietsoort bij de ontvangsten.

Aan de hand van een voorbeeld vanuit de begrotingsopmaak 2013 wordt getracht de structuur van de begrotingsartikelen, opgenomen in de begrotingstabel van het algemene middelendecreet, te verduidelijken.

Voorbeeld: DB0/9DG-C-T-G/OW

1) DB0/9DG-C-T-G/OW

De D verwijst naar het beleidsdomein waarbinnen dit begrotingsartikel zich situeert. In dit voorbeeld gaat het over het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen.

2) DB0/9DG-C-T-G/OW

Abonneren op RSS - Algemene ontvangsten