Afkondiging

De initiële begroting wordt door het Vlaams Parlement goedgekeurd uiterlijk op 31 december van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.  De eerste aanpassing van de begroting wordt door het Vlaams Parlement goedgekeurd uiterlijk op 30 juni van het lopend jaar.  Eventuele bijkomende aanpassingen van de begroting moeten uiterlijk op 31 december van het lopend jaar door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd. 

Abonneren op RSS - Afkondiging