Foutmelding

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; nodequeue_queue has a deprecated constructor in include_once() (regel 1387 van /data/httpd/code/fbhb/20140329T071830/www/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (regel 3491 van /data/httpd/code/fbhb/20140329T071830/www/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (regel 113 van /data/httpd/code/fbhb/20140329T071830/www/sites/all/modules/contrib/ctools/ctools.module).

Meerjarenraming

Horizontale tab

Vlaamse Begroting

In de regeringsverklaring legt de Vlaamse Regering de begrotingsdoelstellingen vast die nagestreefd zullen worden.  Daarnaast worden de maatregelen vastgelegd die nodig zijn om de begroting uit te voeren binnen die begrotingsdoelstellingen.  De doelstellingen uit de beleidsnota's van de verschillende ministers moeten passen in de door de Vlaamse Regering goedgekeurde begrotingsdoelstellingen.

In aansluiting op de beleidsnota's wordt een meerjarenraming ingediend bij het Vlaams Parlement.  De meerjarenraming vertaalt de genomen beleidsopties in een meerjarig budgettair perspectief en geeft een prognose weer van de budgetontwikkeling voor elk jaar van de legislatuur voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de consolidatiekring van de Vlaamse overheid.

In de klassieke begrotingscyclus, zoals die in dit hoofdstuk besproken wordt, wordt naar aanleiding van de begrotingsopmaak elk jaar de meerjarenraming geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.  De meerjarenraming wordt uiterlijk één maand na de neerlegging van de begroting meegedeeld aan het Vlaams Parlement als een aanvullend stuk.  De meerjarenraming heeft betrekking op zes jaar en wordt aldus telkens uitgebreid met een jaar.  Bijvoorbeeld: n.a.v. de begrotingsopmaak 2013 werd de meerjarenraming 2013-2018 ingediend, n.a.v. de begrotingsopmaak 2014 zal de meerjarenraming 2014-2019 opgesteld worden,..... 

Het opstellen van een meerjarenraming gebeurt procedureel niet op dezelfde manier als het geval is voor een begrotingsopmaak of -aanpassing.  De technische voorbereiding gebeurt quasi volledig door het departement Financiën en Begroting waarbij het principe van constant beleid als uitgangspunt geldt.  Nieuwe initiatieven die nog niet door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd, worden bijgevolg niet meegenomen in de ramingen.  Wel wordt er rekening gehouden met reeds aanvaarde kostendrijvers, index, betaalkalenders,... 

Net als bij een begrotingsopmaak of -aanpassing gebeurt er ook bij een meerjarenraming een consolidatie en normtoets.

Na de technische voorbereiding van de meerjarenraming volgt de politieke toets door de verschillende kabinetten, waarna nog eventuele aanpassingen aan de ramingen kunnen doorgevoerd worden. 

Alle werkzaamheden resulteren dan in een document genaamd Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X,  Meerjarenraming (X) - (X+5) dat gefinaliseerd wordt door de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting van het departement Financiën en Begroting en door de minister van Begroting als mededeling geagendeerd wordt op de vergadering van de Vlaamse Regering.  Zoals reeds gesteld moet de meerjarenraming uiterlijk één maand na de neerlegging van de begrotingsopmaak meegedeeld worden aan het Vlaams Parlement als aanvullend stuk, i.c. uiterlijk 21 november X-1. 

De meerjarenraming dient niet gestemd te worden door het Vlaams Parlement, maar kan wel het onderwerp zijn van besprekingen in de parlementaire commissies en leiden tot parlementaire vragen.

        

      

Diensten Afz. Beheer

In de regeringsverklaring legt de Vlaamse Regering de begrotingsdoelstellingen vast die nagestreefd zullen worden. Daarnaast worden de maatregelen vastgelegd die nodig zijn om de begroting uit te voeren binnen die begrotingsdoelstellingen. De doelstellingen uit de beleidsnota's van de verschillende ministers moeten passen in de door de Vlaamse Regering goedgekeurde begrotingsdoelstellingen.

In aansluiting op de beleidsnota's wordt een meerjarenraming ingediend bij het Vlaams Parlement. De meerjarenraming vertaalt de genomen beleidsopties in een meerjarig budgettair perspectief en geeft een prognose weer van de budgetontwikkeling voor elk jaar van de legislatuur voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de consolidatiekring van de Vlaamse overheid.

In de klassieke begrotingscyclus, zoals die in dit hoofdstuk besproken wordt, wordt naar aanleiding van de begrotingsopmaak elk jaar de meerjarenraming geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. De meerjarenraming wordt uiterlijk één maand na de neerlegging van de begroting meegedeeld aan het Vlaams Parlement als een aanvullend stuk. De meerjarenraming heeft betrekking op zes jaar en wordt aldus telkens uitgebreid met een jaar. Bijvoorbeeld: n.a.v. de begrotingsopmaak 2013 werd de meerjarenraming 2013-2018 ingediend, n.a.v. de begrotingsopmaak 2014 zal de meerjarenraming 2014-2019 opgesteld worden,.....

Het opstellen van een meerjarenraming gebeurt procedureel niet op dezelfde manier als het geval is voor een begrotingsopmaak of -aanpassing. De technische voorbereiding gebeurt quasi volledig door het departement Financiën en Begroting waarbij het principe van constant beleid als uitgangspunt geldt. Nieuwe initiatieven die nog niet door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd, worden bijgevolg niet meegenomen in de ramingen. Wel wordt er rekening gehouden met reeds aanvaarde kostendrijvers, index, betaalkalenders,...

Voor de begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer worden de begrotingscontouren (zie tabblad documenten) die ook bij een begrotingsopmaak of -aanpassing ingevuld worden, nu geraamd door het departement Financiën en Begroting voor de periode van de meerjarenraming en dit steunend op dezelfde uitgangspunten als hierboven vermeld. Per DAB moet er dus ondermeer een inschatting gemaakt worden van de evolutie van de toelage(n), de eigen ontvangsten en de saldi.

Net als bij een begrotingsopmaak of -aanpassing gebeurt er ook bij een meerjarenraming een consolidatie en normtoets.

Na de technische voorbereiding van de meerjarenraming volgt de politieke toets door de verschillende kabinetten, waarna nog eventuele aanpassingen aan de ramingen kunnen doorgevoerd worden.

Alle werkzaamheden resulteren dan in een document genaamd Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X, Meerjarenraming (X) - (X+5) dat gefinaliseerd wordt door de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting van het departement Financiën en Begroting en door de minister van Begroting als mededeling geagendeerd wordt op de vergadering van de Vlaamse Regering. Zoals reeds gesteld moet de meerjarenraming uiterlijk één maand na de neerlegging van de begrotingsopmaak meegedeeld worden aan het Vlaams Parlement als aanvullend stuk, i.c. uiterlijk 21 november X-1.

De meerjarenraming dient niet gestemd te worden door het Vlaams Parlement, maar kan wel het onderwerp zijn van besprekingen in de parlementaire commissies en leiden tot parlementaire vragen.

 

 

 

Tags: