Vlaamse Regering

Horizontale tab

Vlaamse Begroting

 

In de context van begrotingsuitvoering bepaalt de regelgeving, i.c. het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse Regering, voor welke dossiers de goedkeuring van de Vlaamse Regering vereist is alvorens verdere uitvoering mogelijk is.

Daarnaast is de Vlaamse Regering ook de laatste beroepsinstantie in het geval van een negatief advies van de Inspectie van Financiën, waarbij de minister, bevoegd voor de begroting, weigert ervan af te wijken.

 

Diensten Afz. Beheer

In de context van begrotingsuitvoering bepaalt de regelgeving, i.c. het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse Regering, voor welke dossiers de goedkeuring van de Vlaamse Regering vereist is alvorens verdere uitvoering mogelijk is.

Daarnaast is de Vlaamse Regering ook de laatste beroepsinstantie in het geval van een negatief advies van de Inspectie van Financiën, waarbij de minister, bevoegd voor de begroting, weigert ervan af te wijken.

Tags: