Uitvoering begroting

Horizontale tab

Vlaamse Begroting

Dit aspect van de begrotingscyclus kan opgedeeld worden in:

  • de budgetcontrole of het intern controlemechanisme ingesteld door de Vlaamse Regering op de uitvoering van de begroting; het betreft hier een dossiergebonden controle.
  • de begrotingsmonitoring of de opvolging van de begrotingsuitvoering in globaliteit.
Diensten Afz. Beheer

Dit aspect van de begrotingscyclus kan opgedeeld worden in:

  • de budgetcontrole of het intern controlemechanisme ingesteld door de Vlaamse Regering op de uitvoering van de begroting; het betreft hier een dossiergebonden controle.
  • de begrotingsmonitoring of de opvolging van de begrotingsuitvoering in globaliteit

Tags: