Thesauriebeheer

Horizontale tab

Vlaamse Begroting

Dit onderdeel van de mantel van het uitgavendecreet bevat een aantal decreetsbepalingen die noodzakelijk zijn voor het thesauriebeheer van de Vlaamse overheid, o.a. een praktische regeling voor bankkosten en wisselkoersverschillen, het toestaan van tijdelijke en gelimiteerde debetposities op bepaalde orde- en thesaurierekeningen, …  

Diensten Afz. Beheer

Dit onderdeel van de mantel van het uitgavendecreet bevat een aantal decreetsbepalingen die noodzakelijk zijn voor het thesauriebeheer van de Vlaamse overheid, o.a. een praktische regeling voor bankkosten en wisselkoersverschillen, het toestaan van tijdelijke en gelimiteerde debetposities op bepaalde orde- en thesaurierekeningen, …

Tags: