Technische bilaterales

Horizontale tab

Vlaamse Begroting

De begrotingsvoorstellen worden besproken op een overleg tussen het kabinet van de minister van Begroting, de Inspectie van Financiën en de afdeling beleidsondersteuning en begroting van het departement Financiën en Begroting enerzijds en de vertegenwoordigers van de onderscheiden vakministers, ondersteund door hun administraties, anderzijds. 

De term 'bilaterales' slaat hierbij op het feit dat de voorstellen van de vakministers tijdens dit overleg geconfronteerd worden met het standpunt van de bevoegde begrotingsdiensten.

Tijdens deze technische bilaterales worden de begrotingsvoorstellen aan de hand van de begrotingsinstructies gecontroleerd op de correctheid van hun inhoudelijke en technische onderbouwing en hun budgettaire inpasbaarheid.  

Bij een begrotingsopmaak gaan de technische bilaterales in principe door in de periode tweede helft juni - eerste helft juli van het voorgaande begrotingsjaar. Bij een begrotingsaanpassing situeren de technische bilaterales zich in principe in de periode februari-maart van het begrotingsjaar zelf (en eventueel ook nog eens later tijdens het begrotingsjaar indien er meerdere begrotingsaanpassingen in één begrotingsjaar plaatsvinden).

Naast technische bilaterales vinden er ook politieke bilaterales plaats.

Diensten Afz. Beheer

De begrotingsvoorstellen worden besproken op een overleg tussen het kabinet van de minister van Begroting, de Inspectie van Financiën en de afdeling beleidsondersteuning en begroting van het departement Financiën en Begroting enerzijds en de vertegenwoordigers van de onderscheiden vakministers, ondersteund door hun administraties, anderzijds.

De term 'bilaterales' slaat hierbij op het feit dat de voorstellen van de vakministers tijdens dit overleg geconfronteerd worden met het standpunt van de bevoegde begrotingsdiensten.

Tijdens deze technische bilaterales worden de begrotingsvoorstellen aan de hand van de begrotingsinstructies gecontroleerd op de correctheid van hun inhoudelijke en technische onderbouwing en hun budgettaire inpasbaarheid.

Bij een begrotingsopmaak gaan de technische bilaterales in principe door in de periode tweede helft juni - eerste helft juli van het voorgaande begrotingsjaar. Bij een begrotingsaanpassing situeren de technische bilaterales zich in principe in de periode februari-maart van het begrotingsjaar zelf (en eventueel ook nog eens later tijdens het begrotingsjaar indien er meerdere begrotingsaanpassingen in één begrotingsjaar plaatsvinden).

Naast technische bilaterales vinden er ook politieke bilaterales plaats.

Specifiek voor de diensten met afzonderlijk beheer (DAB) vindt er tijdens de technische bilaterales ook een bespreking van de begroting van elke DAB plaats.  Afhankelijk van welke DAB het betreft wordt deze bespreking gestart op basis van de begroting van de DAB of op basis van de toelage(n) aan de DAB. 

Als de bespreking start op basis van de begroting van de DAB worden eerst de middelen- en uitgavenartikelen van de DAB besproken. Vervolgens worden de toelage(n) aan de DAB en het over te dragen saldo van de begroting van de DAB technisch vastgesteld op basis van de beslissingen omtrent de andere middelen- en uitgavenartikelen. 

Als de bespreking start op basis van de toelage(n) aan de DAB zal eerst de toelage(n) aan de DAB worden vastgesteld, rekening houdend met onder meer de voorgestelde compensaties en de aanvaarde externe kostendrijvers, waarna de globale begrotingscontouren (onder meer de saldo-evolutie) van de DAB zullen bepaald worden.   

Tags: