Procedure

Horizontale tab

Vlaamse Begroting

procedure kredietherverdeling algemene uitgavenbegroting

(1) Conform artikel 9, 10, 11 en 15 van het BVR van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en –opmaak.
(2) Conform artikel 6 van het BVR van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en –opmaak.

Diensten Afz. Beheer

 

Procedure herverdelingen DAB's

Tags: