Lotto-gelden

Horizontale tab

Vlaamse Begroting

 

Volgens artikel 62bis van de Bijzondere Financieringswet krijgt elke gemeenschap een bepaald percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij toegewezen.  De federale ministerraad dient hiertoe de uitkeerbare winst te bepalen.

Diensten Afz. Beheer

Volgens artikel 62bis van de Bijzondere Financieringswet krijgt elke gemeenschap een bepaald percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij toegewezen.  De federale ministerraad dient hiertoe de uitkeerbare winst te bepalen.

Tags: