ESR-code

Horizontale tab

Vlaamse Begroting

Het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR) bevat de registratieregels die moeten worden toegepast om een onderling samenhangende, betrouwbare en vergelijkbare kwantitatieve beschrijving van de economieën van de lidstaten van de EU te verkrijgen. De overheidsuitgaven en –ontvangsten worden hierbij volgens macro-economische criteria (wedden, werkingsmiddelen, subsidies, investeringen, enz.) gerangschikt. Het ESR is hierdoor een belangrijk beleids- en beheersinstrument van en voor de Europese Unie.

Binnen dit Europees stelsel is iedere ESR-code als volgt opgebouwd:

1) Het eerste cijfer duidt de hoofdgroep aan. De hoofdgroepen 1 tot en met 4 betreffen de lopende verrichtingen; de hoofdgroepen 5 tot en met 8 betreffen de kapitaalverrichtingen. Groep 9 betreft verrichtingen inzake overheidsschuld. De codenummers die beginnen met 0 worden gebruikt om de uitgaven of ontvangsten te coderen die niet tot de hoofdgroepen 1 tot en met 9 kunnen worden gerekend of die pas later daartoe kunnen worden gerekend.

2) Het tweede cijfer duidt de groep aan. De codenummers met als tweede cijfer 1 tot en met 5 slaan op uitgaven; de nummers met als tweede cijfer 6 tot en met 9 slaan op ontvangsten.

3) Het derde cijfer duidt de subgroep aan.

4) In sommige gevallen blijkt het nodig een vierde cijfer in te voeren.

In de begrotingstabel wordt aan ieder begrotingsartikel een ESR-aggregatieniveau toegekend, waarbij er verschillende ESR-aggregatieniveau's onderscheiden worden voor de uitgaven en de middelen. Deze ESR-aggregatieniveau's zijn samengesteld uit een verzameling van ESR-codes.

ESR-aggregatieniveau's middelen:

Code

Omschrijving

ESR-code

OW

Ontvangsten Werking en toelagen

Overige economisch verdeelde ESR-codes voor ontvangsten

OI

Ontvangsten Interne Stromen

46.1x, 46.3x, 46.4x, 46.6x, 46,7x, 66.1x, 66.3x, 66.4x, 66.6x, 66.7x

OP

Ontvangsten Participaties

86.xx – 89.xx

OL

Ontvangsten Leningen

96.xx – 97.xx

ESR-aggregatieniveau's uitgaven:

Code

Omschrijving

ESR-code

PR

Provisie

0100

LO

Lonen

11xx

WT

Werking en Toelagen

Overige ESR-codes voor uitgaven, 9998

IS

Interne Stromen

41.3x, 41.4x, 41.6x, 41.7x, 61.3x, 61.4x, 61.6x, 61.7x, 9999

PA

Participaties

80xx -85xx

LE

Leningen

90xx -95xx

 

Tags: