Eenheid

Horizontale tab

Vlaamse Begroting

Het eenheidsbeginsel impliceert dat er slechts één algemene uitgavenbegroting en één algemene middelenbegroting is.

Wanneer er bijgevolg een aanpassing van de begroting wordt goedgekeurd, komt deze aangepaste begroting in de plaats van de initiële begroting.

Diensten Afz. Beheer

Het eenheidsbeginsel impliceert dat er slechts één algemene uitgavenbegroting en één algemene middelenbegroting is.

Wanneer er bijgevolg een aanpassing van de begroting wordt goedgekeurd, komt deze aangepaste begroting in de plaats van de initiële begroting.

Tags: