Begrotingsdocumenten

Horizontale tab

Vlaamse Begroting

De begroting is een verzameling van decreten en van afzonderlijke documenten die als één geheel moeten worden beschouwd.  We onderscheiden:

Wenst u een welbepaald decreet of ander begrotingsdocument te raadplegen, dan kan dat via het afzonderlijk tabblad Begrotingsdocumenten.

 

Diensten Afz. Beheer

De begroting is een verzameling van decreten en van afzonderlijke documenten die als één geheel moeten worden beschouwd. We onderscheiden:

Wenst u een welbepaald decreet of ander begrotingsdocument te raadplegen, dan kan dat via het afzonderlijk tabblad Begrotingsdocumenten.

Tags: