Algemene Beginselen

Horizontale tab

Vlaamse Begroting

Zoals in de meeste landen wordt de begroting in België en in Vlaanderen beheerst door een aantal algemene beginselen die hun grondslag vinden in de Grondwet, de Bijzondere Financieringswet en de Algemene Bepalingenwet. 

Het betreft hier:

- het algemeenheidsbeginsel;

- het eenheidsbeginsel;

- het eenjarigheidsbeginsel;

- het specialiteitsbeginsel.   

Diensten Afz. Beheer

Zoals in de meeste landen wordt de begroting in België en in Vlaanderen beheerst door een aantal algemene beginselen die hun grondslag vinden in de Grondwet, de Bijzondere Financieringswet en de Algemene Bepalingenwet.

Het betreft hier:

- het algemeenheidsbeginsel;

- het eenheidsbeginsel;

- het eenjarigheidsbeginsel;

- het specialiteitsbeginsel.